CSITBlogLogo

מדעי המחשב ורובוטיקה בחטיבת הביניים

רחל פרלמן
atuda.cs.middleschool@gmail.com

 
 שלום אורח    |    התחבר    |    מנוי חדש    |    התנתק       |   לכל הבלוגים           
 
Skip Navigation Links
קהילות הבלוגExpand קהילות הבלוג

ברוכים הבאים לבלוג מדעי המחשב בחטיבות הביניים

חדש: חוזר מפמ"ר - פתיחת שנה"ל תשפ"א

חדש: מיקוד בחינת מפמ"ר לשנת תשפ"א

 

תוכנית הלימודים במדעי המחשב לחטיבות הביניים, חודשה והיא נלמדת כיום בכ- 300 בתי ספר

המשתתפים בפרויקט 'עתודה מדעית טכנולוגית' ובבתי ספר נוספים הבוחרים בכך.

התוכנית כוללת מספר מודולים: 

כיתה ז - אחת מ-3 חלופות:

מבוא לאלגוריתמיקה סקראץ' / מבוא לאלגוריתמיקה JS / מבוא לאלגוריתמיקה AppInventor

כיתה ח - מבוא לאלגוריתמיקה Python - חלק א

כיתה ט - מבוא לאלגוריתמיקה Python - חלק ב

 
 

חוזר מפמ"ר תש"ף

כיתה ז

מבוא לאלגוריתמיקה סקראץ' - בחינת המפמ"ר מותאמת לסקראץ גרסה 3.

מבוא לאלגוריתמיקה JS - תכנית ניסוי - מיקוד ינתן ביום העיון.

מבוא לאלגוריתמיקה AppInventor - תכנית ניסוי - מידע ינתן בהשתלמות קיץ בנושא.

 

תכנית לימודים דו- שנתית לכיתות ח-ט שאושרה ע"י ועדת המקצוע - כאן (24.7.2019)

כיתה ח

מבוא לאלגוריתמיקה Python - חלק א - בחינת המפמ"ר מותאמת לגרסה פייתון 3

כיתה ט

מבוא לאלגוריתמיקה Python - חלק ב - בחינת המפמ"ר מותאמת לגרסה פייתון 3

מכתב למורים 29.8.18 - כאן

 

 

כרך:

תוכן:
Skip Navigation Links.
מדעי המחשב בחטיבת הביניים
הרשמה במוקד מקצוע
שומרים על קשר
וובינר העשרה למורים תשפ"א
שיעור פתיחת שנה
פרושז-מבוא לאלגוריתמיקה - Scratch
פרושכתה ז/ סקראץ`/ מאגר השידורים
מבחני מפמ"ר בסקראץ` מקוונים
פרושפרוייקטים בסקראץ` פסטיבל תכנות
פרושז-אלגוריתמיקה HTML+JS
כתה ז/ HTML+JS/ מאגר השידורים
פרושח-מבוא לאלגוריתמיקה פייתון א
כתה ח / חומרי לימוד של הפיקוח
פרושכתה ח/ פייתון א/ מאגר השידורים
כתה ח / חומרי עזר בשפה הערבית
דפי לימוד אינטרקטיביים בפייתון
מבחני מפמ"ר בפייתון מקוונים
פרושט-מבוא לאלגוריתמיקה פייתון ב
כתה ט / חומרי לימוד של הפיקוח
פרושכתה ט/ פייתון ב/ מאגר השידורים
כתה ט / חומרי עזר בשפה הערבית
הוראת פייתון באמצעות פרויקטים1
הוראת פייתון באמצעות פרויקטים2
השתלמות פייתון פרויקטים 2021
השתלמות פייתון פרוייקטים 2020
השתלמות פייתון פרויקטים 2018-9
פרושפרוייקטים בפייתון פסטיבל תכנות
פרושפסטיבל תכנות תשפא 3-6-2021
פרושפסטיבל תכנות תש"פ ארצי 3.6.20
חסום - פרטי
פרושאתרי מורים וחומרי לימוד נוספים
דפי עזר מעודכנים
פרושבחינות מפמ"ר קודמות
הכנת מבחנים מקוונים - הפיקוח
תאריכי בחינת מפמ"ר תשפ"א 2021
מחשבה - מרכז המורים הארצי
קורסים וסביבות מקוונות
שעת הקוד
שבוע עמ"ט
פרושעזרי הוראה
עידוד בנות
פרויקט מהממ"ט + She Codes
פרושיום עיון תש"פ 2020 - אמצע שנה
פרושהשתלמויות קיץ התש"פ 2020
למידה מקוונת - מרץ 2020
תנאי שימוש באתר | הצהרת פרטיות | צור קשר