CSITBlogLogo

מדעי המחשב ורובוטיקה בחטיבת הביניים

רחל פרלמן
atuda.cs.middleschool@gmail.com

 
 שלום אורח    |    התחבר    |    מנוי חדש    |    התנתק       |   לכל הבלוגים           
 
Skip Navigation Links
קהילות הבלוגExpand קהילות הבלוג

 

אינדקס מצגות וחומרי לימוד במדעי המחשב

סקראץ' 3 - לכתה ז' עמ"ט

מגישה ומציגה - גב' אנה יעקובסון
 

נכתב עבור מאגר ההקלטות קיץ התש"פ 2020

 

מספר שיעור

נושא וקישור לשיעור

מצגת, דוגמאות ותרגילים

1

המושג אלגוריתם וחשיבותו
 

מצגת אלגוריתם ופעילויות סביב המושג

2

היכרות עם סביבת העבודה . כניסה , הרשמה, מבנה הסביבה, הרצת תוכנית ראשונה - אלגוריתם. כתיבת תוכנית ראשונה. תיעוד וחשיבותו.

מצגת  

3

התנסות בתנועה על המסך. הכרת ההרחבה עט, רקעים. החלפת תלבושות - אנימציה. שמירה וטעינה. 

מצגת

4

לולאה. לולאות מסוגים שונים. לואה "לעולמים". תרגול
תכנון  גופים שונים באמצעות שרטוט בעט.

מצגת

5

ריבוי דמויות. תכנות מקבילי של אותה דמות. תרגול
 

מצגת

6

מסרים ואינטרקציות בין הדמויות
 

מצגת

7


 

מושג משתנה. הצורך במשתנה (פעילות). סוגי משתנים. קלט ופלט. פעולות חשבון. תרגול

מצגת

8

תנאים לוגים . הצורך בתנאים (פעילות בכיתה). תנאי פשוט . תרגול

מצגת

9

תנאי מורכב . דוגמאות ותרגול

מצגת

10

סיכום ביניים : בניית משחק : לולאה, משתנה, תכנות מקבילי, מסרים.

מצגת

11

המושג אתחול (פעילות בכיתה). משתנה מונה . תרגול
 

מצגת

12

משתנה צובר . הבדלים בין צובר למונה. תרגול
 

מצגת

למעבר לדף הבא
 

כרך:

תוכן:
Skip Navigation Links.
מדעי המחשב בחטיבת הביניים
הרשמה במוקד מקצוע
שומרים על קשר
וובינר העשרה למורים תשפ"א
שיעור פתיחת שנה
פרושז-מבוא לאלגוריתמיקה - Scratch
פרושכתה ז/ סקראץ`/ מאגר השידורים     
מבחני מפמ"ר בסקראץ` מקוונים
פרושפרוייקטים בסקראץ` פסטיבל תכנות
פרושז-אלגוריתמיקה HTML+JS
כתה ז/ HTML+JS/ מאגר השידורים
פרושח-מבוא לאלגוריתמיקה פייתון א
כתה ח / חומרי לימוד של הפיקוח
פרושכתה ח/ פייתון א/ מאגר השידורים
כתה ח / חומרי עזר בשפה הערבית
דפי לימוד אינטרקטיביים בפייתון
מבחני מפמ"ר בפייתון מקוונים
פרושט-מבוא לאלגוריתמיקה פייתון ב
כתה ט / חומרי לימוד של הפיקוח
פרושכתה ט/ פייתון ב/ מאגר השידורים
כתה ט / חומרי עזר בשפה הערבית
הוראת פייתון באמצעות פרויקטים1
הוראת פייתון באמצעות פרויקטים2
השתלמות פייתון פרויקטים 2021
השתלמות פייתון פרוייקטים 2020
השתלמות פייתון פרויקטים 2018-9
פרושפרוייקטים בפייתון פסטיבל תכנות
פרושפסטיבל תכנות תשפא 3-6-2021
פרושפסטיבל תכנות תש"פ ארצי 3.6.20
חסום - פרטי
פרושאתרי מורים וחומרי לימוד נוספים
דפי עזר מעודכנים
פרושבחינות מפמ"ר קודמות
הכנת מבחנים מקוונים - הפיקוח
תאריכי בחינת מפמ"ר תשפ"א 2021
מחשבה - מרכז המורים הארצי
קורסים וסביבות מקוונות
שעת הקוד
שבוע עמ"ט
פרושעזרי הוראה
עידוד בנות
פרויקט מהממ"ט + She Codes
פרושיום עיון תש"פ 2020 - אמצע שנה
פרושהשתלמויות קיץ התש"פ 2020
למידה מקוונת - מרץ 2020
תנאי שימוש באתר | הצהרת פרטיות | צור קשר