CSITBlogLogo

מדעי המחשב
הייטק בחטיבת הביניים

רחל פרלמן
computer.science.education.israel@gmail.com

 
 שלום אורח    |    התחבר    |    מנוי חדש    |    התנתק       |   לכל הבלוגים           
 
Skip Navigation Links
קהילות הבלוגExpand קהילות הבלוג

בחינת מפמ"ר- כיתה ח

מודול פייתון / צד לקוח / מבוא לרובוטיקה

במסגרת תוכנית הלימודים בחט"ב מתקיים בסיום כל שנה משימה מסכמת על פי תכנית הלימודים.

הנחיות למיפוי ציוני משימה מסכמת - כאן

×?×?צא×? ×?מ×?× ×? ×¢×?×?ר ???line separator design transparent??¬??

בחינות מפמ"ר תשפ"א

בחינות מפמ"ר תש"פ

עקב המצב ושיבוש הלימודים בזמן הקורונה, בשנה זו לא נערכו בחינות מפמ"ר ארציות.

ע"פ ההחלטה, על כל מורה לבחון את הכתה שלה/ו.

 

דפי עזר חדשים ומעודכנים לשירותכם - כאן 

×?×?צא×? ×?מ×?× ×? ×¢×?×?ר ???line separator design transparent??¬??

בחינות מפמ"ר תשע"ט

מבוא לאלגוריתמיקה באמצעות Python

אלגוריתמיקה באמצעות שפת פייתון חלק א' תשע"ט  

דף עזר לבחינה אלגוריתמיקה באמצעות פייתון תשע"ט 

אלגוריתמיקה באמצעות שפת פייתון חלק א' תשע"ט - ערבית

דף עזר לבחינה אלגוריתמיקה באמצעות פייתון תשע"ט - ערבית

 

תכנות צד לקוח

מודול צד לקוח תשע"ט

מודול צד לקוח תשע"ט - ערבית

דף נוסחאות צד לקוח

×?×?צא×? ×?מ×?× ×? ×¢×?×?ר ???line separator design transparent??¬??

בחינת מפמר תשע"ח

מודול צד לקוח תשעח

מודול צד לקוח תשעח - ערבית

אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה - תשעח

אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה - תשעח - ערבית

דף נתוני הרובוט 2018

דף נתוני הרובוט 2018 - ערבית

מחוון מודול צד לקוח

מחוון רובוטיקה

ח - דיווח קיום בחינת מפמ"ר

מיפוי השגים - תכנות צד לקוח

מיפוי השגים - אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה

×?×?צא×? ×?מ×?× ×? ×¢×?×?ר ???line separator design transparent??¬??

למעבר לדף לבא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחינת מפמר תשע"ז

מודול צד לקוח – עברית

מודול צד לקוח – ערבית

מודול אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה – עברית

מודול אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה - ערבית

נתוני הרובוט דף סיכום – עברית

נתוני הרובוט דף סיכום - ערבית

דיווח על קיום בחינת מפמ"ר לכיתה ח - כאן

מיפוי הישגים תכנות צד לקוח

מיפוי הישגים   רובוטיקה

מחוון אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה

מחוון תכנות צד לקוח

×?×?צא×? ×?מ×?× ×? ×¢×?×?ר ???line separator design transparent??¬??

בחינת מפמ"ר תשע"ו

צד לקוח

דיווח על משימה מסכמת תכנות צד לקוח

מודול צד לקוח בשפה העברית – טור א'

מודול צד לקוח בשפה העברית – טור ב'

מודול צד לקוח בשפה הערבית – טור א'

מודול צד לקוח בשפה הערבית – טור ב'

פתרונות ומחוון מודול צד לקוח תשע"ו - טור א

פתרונות ומחוון מודול צד לקוח תשע"ו - טור ב

 

רובוטיקה

דיווח על משימה מסכמת תכנות מודול רובוטיקה

משימה מסכמת ח - מודול רובוטיקה - תשע"ו

פתרונות ומחוון מודול רובוטיקה תשע"ו

תיקון למחוון תשע"ו

×?×?צא×? ×?מ×?× ×? ×¢×?×?ר ???line separator design transparent??¬??

בחינת מפמ"ר תשע"ה 

צד לקוח

עברית - משימה מסכמת ח - מודול צד לקוח - תשע"ה

ערבית- משימה מסכמת ח - מודול צד לקוח - תשע"ה

פתרונות ומחוון מודול צד לקוח תשע"ה

גיליון אקסל למיפוי ציוני תלמידים צד לקוח- כיתה ח 2015

דיווח על משימה מסכמת תכנות צד לקוח

רובוטיקה

עברית - משימה מסכמת ח - מודול רובוטיקה - תשע"ה

ערבית- משימה מסכמת ח - מודול רובוטיקה - תשע"ה

פתרונות ומחוון מודול רובוטיקה תשע"ה  

גיליון אקסל למיפוי ציוני תלמידים רובוטיקה- כיתה ח 2015

דיווח על משימה מסכמת אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה

×?×?צא×? ×?מ×?× ×? ×¢×?×?ר ???line separator design transparent??¬??

בחינת מפמ"ר תשע"ד

צד לקוח

משימה מסכמת ח - מודול צד לקוח - תשע"ד

תשובות מחוון מודול צד לקוח תשע"ד

רובוטיקה

משימה מסכמת ח - חלופת רובוטיקה - תשע"ד

תשובות מחוון מודול רובוטיקה תשע"ד

דוגמה לבחינת מפמ"ר תשע"ד

דוגמה למשימה מסכמת מודול צד לקוח כיתה ח תשעד

פתרונות משימה מסכמת לדוגמה מודול צד לקוח 2014       קבצי תשובות מודול צד לקוח

 

דוגמה למשימה מסכמת מודול רובוטיקה כיתה ח תשעד    

פתרונות משימה מסכמת לדוגמה מודול רובוטיקה 2014  

×?×?צא×? ×?מ×?× ×? ×¢×?×?ר ???line separator design transparent??¬??

בחינת מפמ"ר ח - תשע"ג

המשימה כוללת שני חלקים: גיליון אלקטרוני (40%) - חובה.  מבוא לרובוטיקה או תכנות משחקי צד לקוח (60%)

שימו לב - חלק א` - גיליון אלקטרוני, אינו רלוונטי לשנה"ל תשע"ד

גיליון אלקטרוני - רשימת פונקציות [לא רלוונטי מתשע"ד ואילך]

משימה מסכמת ח - חלופת תכנות צד לקוח - תשע"ג 

משימה מסכמת ח - חלופת רובוטיקה - תשע"ג

תשובות ומחוון - משימה מסכמת ח - תשע"ג

דוגמה לבחינת מפמ"ר תשע"ג

דוגמה למשימה מסכמת 2013 כתה ח

תשובות ודגשים - בפורמט PDF או בפורמט PPT  

×?×?צא×? ×?מ×?× ×? ×¢×?×?ר ???line separator design transparent??¬??

בחינת מפמ"ר תשע"ב

המשימה כוללת שני חלקים: אלגוריתמיקה (בסקראצ`) ורובוטיקה.כל מורה צריך לכוון את תלמידיו לענות על השאלות ברובוטיקה שמתייחסות לחומר שכבר לימד, ולהשלים לציון 100 בשאלות אלגוריתמיקה. המשימה כוללת שאלת חובה ברובוטיקה או באלגוריתמיקה.

משימה מסכמת תשע"ב כתה ח

תשובות ומחוון - משימה מסכמת ח - תשע"ב

דוגמה לבחינת מפמ"ר

דוגמא למשימה מסכמת ח תשע"ב - גרסה שחור לבן

דוגמא למשימה מסכמת ח תשע"ב - גרסה צבעונית

 

תנאי שימוש באתר | הצהרת פרטיות | צור קשר