CSITBlogLogo

מדעי המחשב
הייטק בחטיבת הביניים

רחל פרלמן
computer.science.education.israel@gmail.com

 
 שלום אורח    |    התחבר    |    מנוי חדש    |    התנתק       |   לכל הבלוגים           
 
Skip Navigation Links
קהילות הבלוגExpand קהילות הבלוג

בחינת מפמ"ר- כיתה ח

מודול צד לקוח ומודול מבוא לרובוטיקה

בחינת מפמר תשע"ז

מודול צד לקוח – עברית

מודול צד לקוח – ערבית

מודול אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה – עברית

מודול אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה - ערבית

נתוני הרובוט דף סיכום – עברית

נתוני הרובוט דף סיכום - ערבית

דיווח על קיום בחינת מפמ"ר לכיתה ח - כאן

מיפוי הישגים תכנות צד לקוח

מיפוי הישגים   רובוטיקה

מחוון אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה

מחוון תכנות צד לקוח

×?×?צא×? ×?מ×?× ×? ×¢×?×?ר ???line separator design transparent??¬??

בחינת מפמ"ר תשע"ו

צד לקוח

דיווח על משימה מסכמת תכנות צד לקוח

מודול צד לקוח בשפה העברית – טור א'

מודול צד לקוח בשפה העברית – טור ב'

מודול צד לקוח בשפה הערבית – טור א'

מודול צד לקוח בשפה הערבית – טור ב'

פתרונות ומחוון מודול צד לקוח תשע"ו - טור א

פתרונות ומחוון מודול צד לקוח תשע"ו - טור ב

 

רובוטיקה

דיווח על משימה מסכמת תכנות מודול רובוטיקה

משימה מסכמת ח - מודול רובוטיקה - תשע"ו

פתרונות ומחוון מודול רובוטיקה תשע"ו

תיקון למחוון תשע"ו

×?×?צא×? ×?מ×?× ×? ×¢×?×?ר ???line separator design transparent??¬??

בחינת מפמ"ר תשע"ה 

צד לקוח

עברית - משימה מסכמת ח - מודול צד לקוח - תשע"ה

ערבית- משימה מסכמת ח - מודול צד לקוח - תשע"ה

פתרונות ומחוון מודול צד לקוח תשע"ה

גיליון אקסל למיפוי ציוני תלמידים צד לקוח- כיתה ח 2015

דיווח על משימה מסכמת תכנות צד לקוח

רובוטיקה

עברית - משימה מסכמת ח - מודול רובוטיקה - תשע"ה

ערבית- משימה מסכמת ח - מודול רובוטיקה - תשע"ה

פתרונות ומחוון מודול רובוטיקה תשע"ה  

גיליון אקסל למיפוי ציוני תלמידים רובוטיקה- כיתה ח 2015

דיווח על משימה מסכמת אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה

 

להמשך לחץ כאן

 

 
תנאי שימוש באתר | הצהרת פרטיות | צור קשר