CSITBlogLogo

מדעי המחשב
הייטק בחטיבת הביניים

רחל פרלמן
computer.science.education.israel@gmail.com

 
 שלום אורח    |    התחבר    |    מנוי חדש    |    התנתק       |   לכל הבלוגים           
 
Skip Navigation Links
קהילות הבלוגExpand קהילות הבלוג

אינדקס בחינות מפמ"ר

רובוטיקה לכתה ח'

 

תשע"ט

הסתיימה חלופה זו

 

תשע"ח

אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה - תשעח

אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה - תשעח - ערבית

מחוון רובוטיקה

דף נתוני הרובוט 2018

דף נתוני הרובוט 2018 - ערבית

תשע"ז

מודול אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה – עברית

מודול אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה - ערבית

מחוון אלגוריתמיקה באמצעות רובוטיקה

נתוני הרובוט דף סיכום – עברית

נתוני הרובוט דף סיכום - ערבית

תשע"ו

משימה מסכמת ח - מודול רובוטיקה - תשע"ו

פתרונות ומחוון מודול רובוטיקה תשע"ו

תיקון למחוון תשע"ו

 

תשע"ה

עברית - משימה מסכמת ח - מודול רובוטיקה - תשע"ה

ערבית- משימה מסכמת ח - מודול רובוטיקה - תשע"ה

פתרונות ומחוון מודול רובוטיקה תשע"ה  

 

תשע"ד

משימה מסכמת ח - חלופת רובוטיקה - תשע"ד

תשובות מחוון מודול רובוטיקה תשע"ד

 

בחינה לדוגמה תשע"ד

דוגמה למשימה מסכמת מודול רובוטיקה כיתה ח תשעד

פתרונות משימה מסכמת לדוגמה מודול רובוטיקה 2014  

 

תשע"ג

משימה מסכמת ח - חלופת רובוטיקה - תשע"ג

תשובות ומחוון - משימה מסכמת ח - תשע"ג

 

בחינה לדוגמה תשע"ג

דוגמה למשימה מסכמת 2013 כתה ח

תשובות ודגשים - בפורמט PDF או בפורמט PPT  

 

תשע"ב

משימה מסכמת תשע"ב כתה ח

תשובות ומחוון - משימה מסכמת ח - תשע"ב

סקראץ' + רובוטיקה

בחינה לדוגמה תשע"ב

דוגמא למשימה מסכמת ח תשע"ב - גרסה שחור לבן

דוגמא למשימה מסכמת ח תשע"ב - גרסה צבעונית

סקראץ' + רובוטיקה

 

כרך:

תוכן:
Skip Navigation Links.
מדעי המחשב בחטיבת הביניים
הרשמה במוקד מקצוע
פניה לפיקוח להוראת מדעי המחשב
שיעור פתיחת שנה
פרושכיתה ז - מדעי המחשב - הייטק
פרושפייתון א - לכתה ז או ח
פרושפייתון ב - לכתה ח או ט
פייתון ג - נושאים ותכנון שנתי
פרושיום עיון ארצי מקוון 2022
יום עיון סוף שנה 24.4.2022
תאריכי בחינות מפמ"ר תשפ"ב 2022
דפי עזר לבחינות מפמ"ר
הקטןבחינות מפמ"ר קודמות
בחינות מפמר פייתון לכתה ז
בחינות מפמר סקראץ לכתה ז
בחינות מפמר צד לקוח לכתה ז-ח
בחינות מפמר רובוטיקה לכתה ח     
בחינות מפמר פייתון א לכתה ח
בחינות מפמר פייתון ב לכתה ט
בחינות סייבר ואינטרנט לכתה ט
בחינות מפמ"ר תשע"ט
בחינות מפמ"ר תשע"ח
בחינות מפמ"ר תשע"ז
הכנה לבחינות מפמ"ר 2016
הכנת מבחנים מקוונים - הפיקוח
פרושהוראת פיתון באמצעות פרויקטים
פרושפסטיבל תכנות - הייטק ארצי
פסטיבל תכנות תשפב 2022
פרושאתרי מורים וחומרי לימוד נוספים
העשרה - קורסים מקוונים
שבוע עמ"ט
עידוד תלמידות לתכנת בהייטק
שעת הקוד
מחשבה - מרכז המורים הארצי
פרושהשתלמוויות תשפ"א
וובינר העשרה למורים תשפ"א
פרושהשתלמויות קיץ התש"פ 2020
למידה מקוונת - מרץ 2020
תנאי שימוש באתר | הצהרת פרטיות | צור קשר