CSITBlogLogo
 
 שלום אורח    |    התחבר    |    מנוי חדש    |    התנתק       |   לכל הבלוגים           
 
Skip Navigation Links
קהילות הבלוגExpand קהילות הבלוג
מבוא למערכות מידע
חומר הלימוד המובא להלן ערוך ומעובד מתוך חומרי הלימוד ב מבוא למערכות מידע שפותחו ע"י רבקה ברייר,
ומתוך הספרים הבאים:        ♦
מבוא למערכות מידע, הוצאת מט"ח ואו"פ

מבוא
     ♦   מבוא מצגת 
     ♦  
מודל ישויות קשרים  -  ERD 
     ♦  
נירמול טבלאות
טבלאות
       יצירת טבלה חדשה ב- Access
 
        קבצים המלווים את הספר: "מבוא למערכות מידע"
                       בגרסת 2003, באדיבות "מבט לחלונות"
 
        טבלאות וחוקי אימות 
        אינדקסים ומפתחות 
        אשף בדיקת המידע 
        קשרי גומלין
שאילתות
        שאילתות אחזור 
        תרגילים לשאילתות בחירה - ע"י רבקה ברייר 
        שדות מחושבים בשאילתה 
        פונקציות  כולל פונקציות לטיפול בתאריך 
        הפונקציה IFF - ע"י רבקה ברייר 
        בונה הביטויים 
        שאילתות על מספר טבלאות 
        שאילתה המבוססת על שאילתה 
        שאילתות פעולה        שאילתת עדכון 
                                        שאילתת מחיקה 
                                        שאילתת הוספה
  
 
 
 
 
 
טפסים
        יצירת טופס באמצעות אשף הטפסים 
        יצירת טופס בתצוגת עיצוב 
        טופס ראשי וטופס משני 
        טפסים - תרגילים  ע"י רבקה ברייר 
        יצירת טופס ושאילתת פרמטרים 
                 מתוך אתר המפתח לאקסס
מאקרו 
(רשות, לא נכלל בתכנית הלימודים)
        פקודות מאקרו
תיק הפרויקט
        דרישות הפרויקט 
        תבנית תיק פרויקט 
        טופס הערכת בוחן
 
 
 
 
 
 
 

                                           
אקסס 97, תמיר מואב, הוצאת אלי מיטב 
תנאי שימוש באתר | הצהרת פרטיות | צור קשר