OHLogo
 שלום אורח    |    התחבר    |    מנוי חדש    |    התנתק       |   לכל הבלוגים           
 

תנאי שימוש באתר CSITBlog

Blog.CSIT.org.il

CSITBlog

האמור להלן מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הגלישה והשימוש באתר, בין אם כמשתמש אקראי או כמשתמש רשום, מהווה הסכמה מלאה לכתוב בדף זה ובדף הצהרת פרטיות .

אתר זה, לא יהיה אחראי לכל נזק אפשרי שייגרם, לרבות עוגמת נפש, מאי סדירות השירות באתר, התוכנה והחומרה כתוצאה מתקלה או פגיעה בזדון.

כל הזכויות על המידע המופיע באתר, לרבות יישום, קוד מחשב, חומר גרפי טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, שמורים ל-  CSITBlog ולכותבי המידע באתר - כל אחד והמידע שהעלה לאתר.  CSITBlog אינו מתחייב לרמת השירות הניתן באתר לציבור הגולשים.

החומרים הנמצאים באתר נועדו לשימוש המורים והתלמידים לא למטרת רווח. כל אזרח יוכל להשתמש בחומרי האתר (מלבד התוכנה) לכל מטרה שיחפוץ ובלבד שלא ישתמש בחומרים אלו למטרות רווח כספי.

בכל מקרה של הפרה של התנאים הנ"ל, CSITBlog יהיה רשאי להפסיק או למנוע את השימוש באתר, על כל אופניו ללא כל הודעה מוקדמת. CSITBlog רשאי לפעול באמצעים משפטיים חוקיים מול מפר תנאים אלו.

CSITBlog, שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השירותים המוצעים באתר, באופן חלקי או מלא, ללא כל הודעה מוקדמת.

CSITBlog, יכול לשנות מעת לעת ולפי הצורך את מבנה האתר, צורתו והשירותים השונים המוצעים בו ללא כל הודעה מוקדמת לכל מאין דבעי.

השימוש באתר הינו באחריות מלאה ובלעדית של המשתמש.

CSITBlog או , אינו אחראי לתכנים כתובים ומצולמים (או בכל מדיה אחרת) נכונותם ואמינותם המפורסמים ע"י ציבור הגולשים הרשומים והלא רשומים.

CSITBlog, שומר לעצמו את הזכות לא לפרסם או וגם לערוך או להסיר תכנים אשר אינם עולים בקנה אחד עם רוח האתר. הפרסום עצמו אינו מהווה אישור לאחריות על התוכן של הפרסום בCSITBlog.

למען הסר ספק, CSITBlog לא נושא או יישא באחריות במקרה של פגיעה , ישרה או עקיפה, במשתמש או בצד שלישי בכל הקשור לרכוש קניני, פטנט רשום, קנין רוחני,זכויות יוצרים ושמות מסחריים.

כל חומר כתוב שיפורסם חייב לעמוד בחוק הצנזורה הישראלי. חל איסור לפרסם פורנוגרפיה או תכנים או קישורים שאינם ברוח האתר.

חל איסור לפרסם תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו ללא אישור מוקדם
איסור זה חל על כל אמצעי התקשורת והמדיה שניתנים ככלי חופשי למשתמשי האתר וביניהם משלוח דואר אלקטרוני פרטי דרך אתר זה או באמצעותו, כל משלוח דואר אלקטרוני דרך אתר זה מחייב את המשתמש לעמוד בכללי חוק הדואר האלקטרוני בישראל.


תנאי שימוש באתר | הצהרת פרטיות | צור קשר